CARME PUJOL AL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA 2013-2014

Escultura "En algún lugar al amanecer 1" de Carme Pujol.  

  

 

 

 

 

  


 

Es tracta d’una sola obra, del mateix títol, que combina, com ja es habitual en els treballs d’aquesta artista diversos materials i textures (ferro i cautxú en aquest cas) i que hem volgut posar  en relació oberta  amb la pedra de les parets d’aquesta petita sala a fi d’ aconseguir que, més enllà dels seus valors intrínsecament estètics, l’obra ens interpel·li sobre aquelles idees que l’artista va intentar transmetre amb la seva execució: el recorregut que l’individu fa al llarg de la seva existència en el que es van combinant moments més agradables, mes durs, mes senzills...  

La gestió i l’aprenentatge d’aquell camí vindrà molt determinat per la combinació i seqüències en que es vaguin desenvolupant  aquelles fases que, a la fi, acabaran formant part d’una sola peça: el nostre recorregut vital. 

Mar Serinyà - Eugeni Prieto (comissaris)